Logo
Gratis rådgivning

LEBER ADVOKATBYRÅ

I STOCKHOLM, NORRTÄLJE & NYKÖPING


LEBER Advokatbyrå arbetar över ett brett verksamhetsområde och erbjuder juridiska tjänster med utgångspunkt i klientens behov och förutsättningar.


Vi inkluderar alltid våra klienter i den juridiska processen genom tydlig kommunikation och begripliga juridiska råd. Denna transparens mellan jurist och klient är enligt vår erfarenhet en förutsättning för långsiktiga och hållbara klientkontakter och även en nödvändighet för att kunna nå den bästa lösningen i ärendet.


Såväl privatpersoner som företag vänder sig till oss med både små och stora problem.


Har du blivit av med anställningen, eller ställs inför en förändrad familjesituation? Är du misstänkt för brott? eller blivit utsatt för ett? Har du hamnat i ett annat juridiskt dilemma?


Oavsett vilket är du välkommen att vända dig till oss för att diskutera din situation.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Arbetsrätt

ARBETSRÄTT

Advokatbyrån har erfarenhet att hantera komplicerade arbetsrättsliga situationer och kan erbjuda våra klienter både effektiv och praktisk arbetsrättslig rådgivning. Vi företräder såväl anställda som arbetsgivare inom olika branscher.

Brottmål

BROTTMÅL

Misstänkt eller utsatt för brott? Vi står på din sida och värnar om dina rättigheter. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Familjerätt

FAMILJERÄTT

Vill du förändra din och ditt barns situation till det bättre? Vi hjälper dig med rådgivning och biträde rörande vårdnad, boende, umgänge och olovligt bortförande av barn till annat land.

Fastighet & Entreprenadrätt

FASTIGHET & ENTREPRENAD

Vid utförandet av en entreprenad och i samband med köp av fasighet kan det uppstå en mängd juridiska frågor. Vi biträder klienter i anledning av fastighetsköp, under pågående entreprenad samt vid eventuell tvist.

Socialrätt

SOCIALRÄTT

Vi erbjuder rådgivning kring tvångsvård av barn och unga och åtar oss uppdrag som ställföreträdare och offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV.

Migrationsrätt

MIGRATIONSRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asyl- och förvarsärenden och uppdrag som ombud i anknytningsärenden men erbjuder även rådgivning och biträde om du behöver hjälp med att stoppa en utvisning.

Tvistelösning

TVISTELÖSNING

Att få ett krav riktat mot sig eller ha ett krav på någon kan för många upplevas som svårhanterligt och obekvämt. Hos oss strävar vi efter att finna den bästa lösningen på varje tvist och har erfarenhet att driva tvistemålsprocesser i domstol och skiljeförfarande.

MEDARBETARE


Tillsammans har vi ett brett kompetensområde. Både Ola von Schéele och Sebastian Berentsen har flerårig erfarenhet av brottmål, socialrätt och migrationsrätt och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare och offentligt biträde inom dessa områden. Ola von Schéele arbetar även med arbetsrätt, fastighets- och entreprenadrätt och tvistelösning medan Sebastian Berentsen arbetar med familjerätt.

OLA VON SCHÉELE
Advokat

      Ola@advokatleber.se


      076-341 36 86


OLA VON SCHÉELE
Advokat

SEBASTIAN BERENTSEN
Advokat

      Sebastian@advokatleber.se


      076-326 55 64


SEBASTIAN BERENTSEN
Advokat

JESSICA CARVALHO ÅSTRÖM
Jurist

      Jessica@advokatleber.se


      073-030 67 58


JESSICA CARVALHO ÅSTRÖM
Jurist

KONTAKTA OSS

Gps pin
Gps pin
Gps pin

Västmannagatan 107, 113 43 Stockholm

Tibeliusgatan 2, 761 50 Norrtälje

Hospitalsgatan 26, 611 32 Nyköping

LEBER  Advokatbyrå verkar i kontorsgemenskap med Everett Advokatbyrå

 
 
 
 
 
Karta