KOSTNADSFRI RÅDGIVNING


Juridiska tjänster tar ofta avstamp i det personliga mötet mellan jurist och klient. Det kan härav vara svårt att på förhand veta vilken jurist eller advokat man ska vända sig till med den situation som man behöver hjälp med.


Leber Advokatbyrå erbjuder med anledning härav ett förutsättningslöst personligt samtal om 15 minuter med någon av våra advokater. Detta är en kostnadsfri rådgivning främst riktad till dig som behöver vägledning i en juridisk fråga eller är osäker på hur du ska inleda ditt ärende.


Du är välkommen att ringa till oss på helgfria vardagar mellan kl. 08:30 – 17:00.


Det går även bra att ställa dina frågor direkt via kontaktformuläret nedan eller maila dem till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis samma dag.

KONTAKTA OSS

Gps pin

Västmannagatan 107, 113 43 Stockholm

Tibeliusgatan 2, 761 50 Norrtälje

Hospitalsgatan 26, 611 32 Nyköping

LEBER  Advokatbyrå verkar i kontorsgemenskap med Everett Advokatbyrå

 
 
 
 
 

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND


Den 11 januari 2016 inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet.


Konsumenttvistnämnden ger dig som konsument möjligheten att få arvodestvister och ekonomiska krav som du som konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå prövade i nämnden.


Med konsument i detta sammanhang avses fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska pröva din framställan är att du först har kontaktat ansvarig advokat eller jurist vid advokatbyrån för att försöka nå en lösning.


Mer information om konsumenttvistnämnden finns på advokatsamfundets hemsida

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden


Postadress: Box 27321, 10254 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 459 03 00
Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se