VÅRA OMRÅDEN


Tillsammans har vi ett brett kompetensområde. Både Ola von Schéele och Sebastian Berentsen har flerårig erfarenhet av brottmål, socialrätt och migrationsrätt och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare och offentligt biträde inom dessa områden.


Ola von Schéele arbetar även med arbetsrätt, fastighets- och entreprenadrätt och tvistelösning i stort medan Sebastian Berentsen arbetar med familjerätt.

ARBETSRÄTT

Advokatbyrån har erfarenhet att hantera komplicerade arbetsrättsliga situationer och kan erbjuda våra klienter både effektiv och praktisk arbetsrättslig rådgivning. Vi företräder såväl anställda som arbetsgivare inom olika branscher.

BROTTMÅL

Misstänkt eller utsatt för brott? Vi står på din sida och värnar om dina rättigheter. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

FAMILJERÄTT

Vill du förändra din och ditt barns situation till det bättre? Vi hjälper dig med rådgivning och biträde rörande vårdnad, boende, umgänge och olovligt bortförande av barn till annat land.

FASTIGHET & ENTREPRENAD

Vid utförandet av en entreprenad och i samband med köp av fasighet kan det uppstå en mängd juridiska frågor. Vi biträder klienter i anledning av fastighetsköp, under pågående entreprenad samt vid eventuell tvist.


SOCIALRÄTT

Vi erbjuder rådgivning kring tvångsvård av barn och unga och åtar oss uppdrag som ställföreträdare och offentligt biträde i mål om LVU, LPT, LVM och LRV.

MIGRATIONSRÄTT

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asyl- och förvarsärenden och uppdrag som ombud i anknytningsärenden men erbjuder även rådgivning och biträde om du behöver hjälp med att stoppa en utvisning.

TVISTELÖSNING

Att få ett krav riktat mot sig eller ha ett krav på någon kan för många upplevas som svårhanterligt och obekvämt. Hos oss strävar vi efter att finna den bästa lösningen på varje tvist och har erfarenhet att driva tvistemålsprocesser i domstol och skiljeförfarande.

KONTAKTA OSS

Gps pin

Västmannagatan 107, 113 43 Stockholm

Tibeliusgatan 2, 761 50 Norrtälje

Hospitalsgatan 26, 611 32 Nyköping

LEBER  Advokatbyrå verkar i kontorsgemenskap med Everett Advokatbyrå